Bernina 830 543.744,00 Din Bernina 580 349.830,00 Din Bernina Aurora 450 sa dodatkom za vez 255.300,00 Din Bernina Aurora 450 165.600,00 Din
Bernina 380 124.300,00 Din Bernina 350 114.900,00 Din Bernina 1008 114.900,00 Din Brother Innov'is 950 99.000,00 Din
Bernette Chicago 7 99.000,00 Din Bernina 330 72.700,00 Din Bernina bernette E 92c- ROME 8 45.900,00 Din Bernina bernette 25 - LONDON 8 44.700,00 Din
Bernina bernette 20 - LONDON 7 37.100,00 Din Brother Innovi's 15 34.200,00 Din Bernina bernette E82e - ROME 7 33.500,00 Din Brother BN 27 28.900,00 Din
Bernina bernette E66 - MOSCOW 5 25.200,00 Din Bernina bernette E66 - MILAN 5 25.200,00 Din Bernina bernette E66 - ROME 5 25.200,00 Din Bernina bernette 15 - LONDON 5 23.900,00 Din